פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .tiff, .tif, .pdf, .mov, .log, .crash, .csv, .txt, .spin

You can check your version number from the About window which is under the Application menu in the top left hand corner of your screen.

I have read the knowledge base and forums and could not find an answer

אנא הזינו את התווים שאתם רואים בתמונה מטה לתוך תיבת הטקסט הרלוונטית. צעד זה נדרש כדי למנוע פתיחת פניות שלא לצורך.

ביטול